Cap producte al cistell

El Rosal va ser fundat l’any 1920 a Tàrrega per Josep Serra. L’any 2001 el fundador es jubila i el 2003 l’Associació Alba, adquireix el negoci evitant així la seva desaparició. Es va recuperar el procés artesanal des d’un nou obrador que forma part del Centre Especial de Treball de l’entitat i que dóna ocupació a persones amb discapacitat.

Totes les galetes són fetes a mà amb ingredients de proximitat, naturals i de primera qualitat, sense additius, conservants o colorants.

There are no products matching the selection.